15 مرداد 1399, 13:13

تابلوهای دیجیتال و مراقبت های بهداشتی

 

سازمان های بهداشت و درمان باید اطلاعات به موقع و مرتبط را با کارکنان، بیماران و بازدید کنندگان به اشتراک بگذارند. تابلو های دیجیتال بهداشت و درمان با ترکیبی از ویدیو ، متن ، گرافیک ، اخبار و اطلاعات هواشناسی برای اطلاع رسانی ، سرگرمی و کمک به بیماران بیمارستان ها ، درمانگاه ها و مراکز بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار می گیرند. مؤسسات بهداشت و درمان می توانند از تابلوهای دیجیتال برای ارائه مؤثر رهنمودهایی درامرآموزش بیماران ، دستورالعمل بهبودی بعد از عمل، اطلاعات مربوط به ساعات کاری و خدمات و ارتقاء شیوه زندگی سالم و غیره استفاده کنند.

 

در محیط های معدودی همزمان یک شبکه از مخاطبان و همچنین پیامهای مربوط به مراقبت های بهداشتی یکجا دردسترسند. در حالیکه منتظر ملاقات با پزشک خود هستید و در صف انتظار نشسته اید، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید جز اینکه به اطراف نگاه کنید. در کلینیک ها محصولات و خدمات بهداشتی زیادی وجود دارد که تنها در صورت آگاهی از آنها، می توانند برای بیماران و مراجعه کنندگانشان مفید باشند. اتاقهای انتظار پزشک را می توان به یک بستر تبلیغاتی تبدیل کرد تا بیماران و بازدید کنندگان از جدیدترین غربالگری و معالجه درمانی موجود و محصولات بهداشتی آگاه شوند.

چه کارهایی می توانی انجام بدهی؟

• اعلامیه های مهم و به موقع را تحویل بگیرید

• از بازدید کنندگان با پیام های شخصی استقبال می کنید

• با تبلیغات هدفمند درآمد کسب کنید

• هشدارهای اضطراری را پخش کنید

• برنامه های بهداشتی را با مخاطبان هدف به اشتراک بگذارید

• محصولات فروشگاه را با استفاده از هدایا و پیشنهادهای ویژه تبلیغ کنید

• رویدادهای آینده و برنامه واکسیناسیون را تبلیغ کنید

• برنامه های ارتباط با جامعه و مشارکت را ارتقا دهید

• اخبار زنده آب و هوا ، ترافیک ، سهام و اخبار ورزشی را نمایش دهید

راه حل ها

• فهرست پزشکان بیمارستان

• فهرست راهنمای کلینیک و مرکز پزشکی

• فهرست راهنمای تعاملی و راه حلها

• لیست بخشها 

• پوسترهای دیجیتال

• سیستم صف یا نوبت دهی