8 شهریور 1396, 14:08

فعالیتهای اجتماعی

لیست برخی از فعالیتهای اجتماعی در جهت رشد علمی و یا معرفی توانمندیهای فنی مهندسی


 • حضور در نمایشگاههای بین المللی اتوکام 
 • حضور درنخستین نمایشگاه تخصصی توسعه فناوری آموزش الکترونیکی
 • حضور درنمایشگاه در مسیر هوشمند سازی مدارس استان اصفهان
 • حضور در چهاردهمین نمایشگاه تخصصی لوازم، تجهیزات کمک آموزشی، سرگرمی و تفریحی کودک و نوجوان
 • حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
 • حضور در سمینار بررسی راهکارهای صادرات نرم افزار
 • حضور مدیرعامل به عنوان یکی از مدیران موفق در همایش مدیران ارزش آفرین
 • اخذ مدرک پایان دوره توسط کارشناسان شرکت از مراکز آموزشی معتبر
 • عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ایی کشور
 • همکاری با سازمان محترم فاوا در جهت ارائه خدمات فناوری اطلاعات به مجموعه شهرداریهای استان اصفهان
 • همکاری با شرکت محترم فنی مهندسی دی در اجرای پروژه های نورپردازی پلهای شهری
 • عضویت برخی از اعضاء هیات مدیره در کانون نخبگان کشور
 • کسب عنوان برترین غرفه در رعایت اخلاق و شئونات اسلامی در نخستین نمایشگاه تخصصی توسعه فناوری آموزش الکترونیکی
 • صادرات نرم افزار به کشورهای مالزی، سوریه و عراق
 • همکاری با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جهت برگزاری نمایشگاههای در مسیر هوشمند سازی