Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

سامانه مدیریت قراردادهای عمرانی آیریس

 

تحت وب بودن سامانه جهت دسترسی سریع و بدون محدودیت به اطلاعات
ساماندهی و استقرار کلیه اطلاعات مربوط به پروژه ها و قراردادها در یک پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم وابستگی به اشخاص در هنگام نیاز به اطلاعات
ساماندهی و استقرار کلیه سوابق کاری و ارزیابی مربوط به پیمانکاران و در نتیجه انتخاب بهتر و دقیق تر پیمانکاران لایق برای پروژه ها
   

 
ادامه

سامانه مدیریت پرسنل و هزینه پروژه آیریس

 
چگونه پروژه ها و پرسنل خود را مدیریت می کنید ؟ استراتژی و اهداف بلند مدت شرکت شما برچه اساسی تعیین می شود؟
هدف از طراحی این سامانه مدیریت زمان پروژه، ثبت کارکرد کارکنان شرکت در همه بخشها به منظور کنترل کارکرد و تصميم گيري مديران در خصوص فعاليت هاي انجام شده پرسنل و پروژه های جاری و آتی شرکت مي باشد .
با جمع آوري اطلاعات پايه کارکرد تمامي پرسنل شرکت، تصميم گيري و دستيابي به بخش قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز جهت کنترل حوزه پرسنلي و کاري تحت اختيار مديران شرکت، امکانپذيرخواهد بود.
ادامه